بایگانی “از دل”

شنبه بیست و یکم شهریور

شنبه, ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴

داشتم امروز حرف میزم که گفت هیچ دقت کردی چقدر داری همه چیز رو میریزی دور؟از وسایلت و حرفهات و روابطتت و …

فکر کردم دیدم آره واقعا!این روزها همش دارم میریزم دور.چیزهایی رو که حتی روزی به خواب هم نمی دیدم بریزم دور و حتی فکر دور انداختنشون برام وحشتناک بود…ولی این روزها به راحتی دارم ازشون می گذرم…
از آدمها…از روابط…از وسایل…از افکارم…
راستی می دونستین سلولهای پوست آدم هر 28 روز یکبار کلا جدید می شه؟یعنی اگه شما یکی رو 29 روز پیش لمس کرده باشین، الان شما دیگه یه آدم جدید شدین که انگاری هیچ وقت اون رو لمسش نکردین…