بایگانی “مینی مالیست ها”

Deserve you or not

شنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۴
وقتی میخواید آدم رو دلداری بدین، از عبارتی به غیر از اون لیاقتت رو نداشتاستفاده کنید لطفا!
این عبارت دیگه خیلی کلیشه ای و تکراری شده و اثربخشی و تاثیر گذاریش دیگه از بین رفته!
با تشکر!

Last time

شنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۴
دقیقا همون موقعی که فکرش رو نمی کنی و انتظارش رو نداری، آخرین باره…

Another one

شنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۴
بعدش  یک نفر می آید . یک آدم جدید . دقیقا مثل قدیمی ها ٬ مثل همان قبلی ها ٬ بعدش من بنشینم برایش تعریف کنم که نفر قبلی چه بلاهائی که سرم نیاورد ! باور کردنی نیست ! فک کن ! بعد او دلسوزانه بگوید چه خوب که از شرش خلاص شدی ! من هم موذیانه بخندم و بگویم  واقعا ! البته این رهائی را مدیون حضور تو هستم  عشق من ! چه خوب که حالا توهستی !